Reinfjellet        Tilbake
Høyde: 907 moh
Fra: Kjengsnes i Austerfjorden
Kartblad med rute: KR-04
Kartblad uten rute: K-04
Vanskegrad: **  Middels tung tur
Turens lengde: Ca 11 km.  4 timer (inkludert vandring oppe på fjellet).
 
 
     
P Parker ved parkeringslomme omtrent ved veiens ende.
   
Oppoverturen anbefaler jeg å ta opp i Juvikdalen slik at man kan se gruveanleggene.  Kjør ut til Kjengsnes og plassér bilen ved parkeringsplass.  Fortsett veien videre utover til den tydelige stien begynner å ta oppover i Juvika.  Et stykke opp stien kan man lese et oppslag om gruvedrifta som var her i Juvikdalen.  Fortsett stien videre oppover.  Et stykke over tregrensa kan man se restene etter gruva.  Herfra går man videre inn til Juvikvatnet.
 
Fra vatnet tar man rett oppover fjellsida i en slags dal helt opp til toppen av ryggen.  Det er noe bratt like før man når toppen, men det går greit.  Når du har nådd ryggen kan man gå hvordan man vil.  Fjellet har en
vindunderlig vidde man kan gå på.  Grunnen til dette er at dette toppen av Reinfjell lå over isen under siste istid.  Jeg anbefaler at man for utsiktens skyld følger østkanten og har utsikt ned mot Juvikdalen, Austerfjorden og Melåaksla.

Reinfjellet er et spesielt fjell.  Det er store flater / vidder oppe på fjellet.  Utrolig flott å gå.
 
Fra toppen anbefaler jeg å gå ned til høyde 886 moh.  Her får du en flott utsikt over
Flesnes.  Følg vestsida av vidda på tilbaketuren.
   
Når du kommer tilbake til den smale ryggen (Hellaksla), er det like greit å følge denne ned igjen.  Lengst opp på Hellaksla er det god sti, men når du kommer under skoggrensa vil stien forsvinne mer og mer.  Dette er nok fordi folk har tatt inn på og av fra aksla på forskjellige steder. 
 
Dersom du tar denne veien også oppover, vil turens vanskegrad senkes til 3.  (Dette fordi det er noe bratt og luftig like før du når toppen dersom du går rett opp fra Juvikvatnet.)
   
 

Konklusjon.

En veldig lett og grei tur.  Klatringa øverst mot ryggen opp fra Juvikvatnet byr ikke på noen store problemer.  Tror ikke jeg ville ha valgt denne ruta vinterstid da det sikkert vil være rasfare her.  Dessuten vil du nok ikke se noe til gruvene vinterstid.

   
  Se bilder MOT Reinfjell fra:
Stortind - Jakobstind - Skjelltind - Refsneshornet - Reinspælen -
   
  Se bilder FRA Reinfjell mot:
Horntindan - Reinspælen - Melå - Skredfjellet i Godfjorden - Gullhornet -