Hva betyr navnene på Hinnøyfjella ?

Tilbake

Her har jeg prøvd meg på en ”oversettelse” / forklaring på noen av fjellnavnene.  Det krever nok en god del arbeid å få alle navnene forklart, så her er bare et utvalg.  Har tatt for meg navnene over fjelltopper på Hinnøya og prøvd å forklare de som ikke forklarer seg selv.  Jeg er svært takknemlig for innslag til dette dokumentet.

Jeg har på ingen måte forsket på navnene annet enn å bruke internett / ordbok / leksikon / og litt fri fantasi.  Der jeg har brukt internett har jeg oppgitt kilden.  Den frie fantasien er markert med dette tegnet #.  Du finner mye i ordboka på nett http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html

Først har jeg tatt med litt om fjellnavn på bakgrunn av døgnets oppbygging og at fjellene har fått navn etter når på døgnet sola står over dem.

Har også tatt med en del samiske navn.

 

Døgnets oppbygging

Flere fjell har navn etter døgnets inndeling.  Døgnet deles inn i 6 økter av 4 timer, og fjelltoppene har fått navn etter når sola sto over toppene.  Således kan et fjell ha forskjellig navn fra bygd til bygd. 
Kilde: "Karlsøy og Helgøy bygdebok - Periode IX-13 Kulturforhold - Året, døgnet og tida". 

Link til forsida bygdeboka.
  (Kaller denne kilden: K-H BB)
 
Det er forklart mer utfyllende om navnene i bygdeboka.  Hvis du ikke vil gå via forsida, kan du linke deg direkte til dette temaet
her.

0000-0400

Midnatt

0400-0800

Rismål

0800-1200

Durmål

1200-1600

Middag

1600-2000

Noon

2000-2400

Nattmål

 Norske navn

Aksel

Skulder

Brokløys

# Skulle vel bety bukseløs?
Kan det være noen som har vært på Brokløystind uten bukser?

Durmål

Sola står over fjellet mellom kl. 0800-1200.  Kilde: K-H BB

Forselv

#  - Kanskje Fors kommer av foss ?

Keip

Keip betyr tollegangen på en robåt. Krumgrodd tre som støtta åra i forkant og var forsynt med hamlebånd av vier for å holde åra på plass.

Kil

Kan bety renne eller grop.
# Kilhusåsen – der er det ei grop/renne mellom Lille- og Storeåsen.

Kjøl

# Henspeiler til kjølen på en båt (?)

Kvannto

Kvannto er nokså sikkert sammensatt av plantenavnet Kvann (angelica archangelica) og hokjønnsordet "to".  To betyr: Hylle i fjellside, gresslette mellom berg.  Således beskrives Kvannto med et fjell der det vokser mye Kvann.
Kilde: Universitetet i Oslo - Spørrekassa om navn. 
Link til kilde

Lago

Betyr vidde med forsenking.
Det er verdt å merke seg at det som i dag kalles Melå tidligere ble kalt Lago.

Lebbik

Lebbik er samisk og er navnet på treslaget or (dialekt older).
Lebbikaksla overfor Flesnes.

Både på bokmål og nynorsk betyr å lø det samme som å stable / å leggje i lad.
# Kan Løbergdalen ha fått sitt navn fordi det ser ut som det er stabla opp flere daler der?

Løyn

Betyr hemmelighet. (Hva er det Løyndalstindan ikke vil fortelle…)

Mel

Kan bety sandbakke.  På Melå kommer elva ned i en sandbakke.

Meraftes

Henspeiler visstnok et måltid, men jeg vet ikke når tid på døgnet.

Middag

Sola står over fjellet mellom kl. 1200-1600.  Kilde: K-H BB

Midnatt

Sola står over fjellet mellom kl. 0000-0400.  Kilde: K-H BB

Møysal

Fjellet ser ut som en møysal brukt på hest.  Kvinnene (møyene) hadde før i tiden en sal hvor de satt med begge bena ut på samme side av hesten.  Denne salen var flatere enn en sal som menn brukte.

Nattmål

Sola står over fjellet mellom kl. 2000-2400.  Kilde: K-H BB

Nip

Betyr bergspiss.  (Årnipen)

Non / Noon / Nons

Sola står over fjellet mellom kl. 1600-2000.  Kilde: K-H BB
En annen kilde sier at dette ettermiddagsmåltidet var kl. 1500.

Nup

Betyr høy fjelltopp. 

Nut

Betyr bergtopp

Olnilsa

# Er vel et (samisk ?) mannsnavn.

Pøyl

#  Kanskje det betyr det samme som Påle ?

Rap

Fall eller skred.  Ei rape = et jordskred.

Rismål

Sola står over fjellet mellom kl. 0400-0800.  Kilde: K-H BB

Ry

Betyr ujamn.  Ryfjella

Sebor

# Seboré betyr talg.
# Sebor kan kanskje være et mannsnavn?

Spæl

En spæl er det samme som en hale.
# Reinspælen = Reinhalen ?

Vete

Vete betyr varde.  Vetefjell ligger ved siden av Sollifjellet.

Samiske navn (nordsamisk).
Har latt meg inspirere av at samiske navn ofte forteller mer om formasjonene i terrenget enn norske navn - derfor tar jeg også dem med.  (Kilde: Lantmäteriets Fjällkarta BD6).
 

áhpi

stor myr / myrlandskap

bákti

bratt klippevegg

čoalbmi

sund

čohkka

fjelltopp

čorru

bergrygg

duottar

bart, lavt fjell

eatnu

elv

gáisi

bratt, høgt fjell

gorsa

trang dal

Iinnasuolu

Dette er det samiske navnet på Hinnøya.

jávri

vatn / innsjø

jávráš

liten sjø

jeaggi

myr

jiekna

is, isbre, jøkel

johka

bekk, liten elv

láhku

høytliggende, vidstrakt fjellvidde

luokta

vik

luoppal

liten innsjø som det renner ei elv gjennom

luspi

utrennende elveos

njárga

odde

njunis

utløper fra et fjell

oaivi

hovedformat på fjell

riehppi

vanskelig tilgjengelig dal - ofte med isbre.

sáiva

sjø

savu / savvon

rolig vatn

skaidi

nes / landtunge mellom to vassdrag som flyter i hop

Suolu

øy

vággi

u-formet dal

váráš

lite fjell

várdu

lavt fjell med utsiktspunkt

várri

fjell

vuopmi

løvskog, skogsland i motsetning til fjell